Verzamelen en vastleggen van mondelinge verhalen, hoe doe je dat?

Verzamelen en vastleggen van mondelinge verhalen over de (levens)geschiedenis van mensen in de gemeente Bergen.

Frans Romkes, secretaris van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo doet verslag van de Oral History training in hun online nieuwsbrief:

Voor een training over dat onderwerp kwamen veertien deelnemers op 17 en 22 april 2024 graag naar het wijksteunpunt De Sanderij van Stichting Welzijn Bergen in Schoorl. Onder de bezielende begeleiding van Annegriet Wietsma (journalist, documentaire- en podcast-maakster en schrijfster) vond daar de tweedaagse training oral history-interview plaats.

Wat wil je te weten komen over de belevenissen van mensen? Hoe kom je met ze in gesprek en hoe nodig je ze uit om hun verhalen te vertellen? Goede voorbereiding, vragen en doorvragen, de ander laten praten, goed luisteren en niet oordelen, dat zijn de ingrediënten voor een goed gesprek. Er zijn verschillen tussen soorten interviews, vertelde Annegriet: “Een journalistiek interview is zoals schermen. Een oral history-interview is als een balletdans: je laat de ander tot bloei komen.” In zo’n interview neem je een gesprekspartner mee in zijn of haar geheugen. Je vraagt niet alleen naar kennis, maar ook naar gevoel. Twee voorbeeld van zulke vragen: “Neem me eens terug naar toen je zes jaar was, naar het gezin waarin je opgroeide. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je?” Of: “Waarom wilde je zo graag timmerman of lerares worden?”

De deelnemers van de training delen hun voorliefde voor geschiedenis. Als vrijwilligers onderzoeken ze onderwerpen uit de lokale geschiedenis of schrijven ze artikelen over historische onderwerpen. Dat doen ze als lid van cultuur-historische vereniging Scoronlo, Historische Vereniging Bergen (HVB) of als redacteur van het tijdschrift Schakels van Stichting Welzijn Bergen (SWB). In de training oefenden de deelnemers veel samen en gaven ze praktisch vorm aan een mooie samenwerking tussen hun drie organisaties in de gemeente Bergen.

Scoronlo regelde hiervoor een subsidie bij het Cultuurfonds en nodigde de andere organisaties uit om deel te nemen. SWB sponsorde de lunches, de koffie en de thee voor alle deelnemers. De samenwerking tijdens de trainingsdagen kenmerkte zich door openheid in het gesprek. Veel deelnemers ontmoetten elkaar voor het eerst. “Maar de gesprekken verliepen alsof we elkaar al jaren kennen”, vertelt een van de deelnemers.

Zo’n manier van samenwerking is mooi en smaakt naar meer!